สนามและลูกเทนนิสและไม้เทนนิส

กีฬาทุกชินจำเป็นต้องใช้สนามในการแข่งขัน โดยแต่ละกีฬาจะมีลักษณะและรูปแบบของสนามที่แตกต่างกัน กีฬาเทนนิสเองก็เช่นกันที่ขาดสนามไว้ใช้แข่งขันไม่ได้ วันนี้เราจึงจะมาอธิบายลักษณะของสนามเทนนิสให้เพื่อนๆได้รู้กัน สนามเทนนิสนั้นต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความยาว 78 ฟุต กว้าง 27 ฟุต และจะต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่ากันด้วยตาข่าย ซึ่งจะห้อยลงมาจากเชือกขึงตาข่ายที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 0.8 เซนติเมตร ปลายเชือกขึงตาข่ายต้องขึงติดกับหัวเสาโดยขึงผ่านเสาทั้ง 2 ต้น ลักษณะของเสานั้นจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างไม่เกิน 6 นิ้ว หรืออาจใช้เป็นเสากลมได้โดยกำหนดขนาดเหมือนกัน เสาทั้งสองนี้ต้องไม่สูงเกินกว่า 1 นิ้ว นับจากส่วนบนของเชือกขึงตาข่าย จุดกึ่งกลางของเสาให้อยู่ห่างจากสนามข้างละ…