สนามและลูกเทนนิสและไม้เทนนิส

กีฬาทุกชินจำเป็นต้องใช้สนามในการแข่งขัน โดยแต่ละกีฬาจะมีลักษณะและรูปแบบของสนามที่แตกต่างกัน กีฬาเทนนิสเองก็เช่นกันที่ขาดสนามไว้ใช้แข่งขันไม่ได้ วันนี้เราจึงจะมาอธิบายลักษณะของสนามเทนนิสให้เพื่อนๆได้รู้กัน สนามเทนนิสนั้นต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความยาว 78 ฟุต กว้าง 27 ฟุต และจะต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่ากันด้วยตาข่าย ซึ่งจะห้อยลงมาจากเชือกขึงตาข่ายที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 0.8 เซนติเมตร ปลายเชือกขึงตาข่ายต้องขึงติดกับหัวเสาโดยขึงผ่านเสาทั้ง 2 ต้น ลักษณะของเสานั้นจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างไม่เกิน 6 นิ้ว หรืออาจใช้เป็นเสากลมได้โดยกำหนดขนาดเหมือนกัน เสาทั้งสองนี้ต้องไม่สูงเกินกว่า 1 นิ้ว นับจากส่วนบนของเชือกขึงตาข่าย จุดกึ่งกลางของเสาให้อยู่ห่างจากสนามข้างละ 3 ฟุต ความสูงของเสาต้องทำให้ส่วนบนของเชือกที่ใช้ขึงอยู่สูงจากพื้น 107 เซนติเมตร ในการแข่งขันประเภทเดี่ยวที่ใช้สนามและตาข่ายของประเภทคู่จำเป็นต้องปรับตาข่ายให้สูง 3 ฟุต 6 นิ้ว โดยเพิ่มไม้ค้ำตาข่ายเข้ามา อาจเป็นเสาที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือเป็นวงกลมก็ได้แต่ต้องกว้างไม่เกิน 3 นิ้ว จุดกึ่งกลางของไม้ค้ำตาข่ายนั้นต้องอยู่ห่างจากสนามประเภทเดี่ยวข้างละ 3 ฟุต ตาข่ายต้องขึงเต็มปิดช่องว่างระหว่างเสาทั้ง 2 ต้นทั้งหมดและตาของตาข่ายต้องเล็กพอไม่ให้ลูกเทนนิสผ่านไปได้ เริ่มจากลูกเทนนิส ผิวนอกของลูกเทนนิสจะต้องกลมเรียบเสมอกันทั้งลูก ต้องมีสีชาวหรือสีเหลือง ถ้าลูกมีรอยต่อต้องไม่มีตะเข็บ เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกเทนนิสต้องมากกว่า 6.35 เซนติเมตรแต่ต้องน้อยกว่า 6.37 …