สนามและลูกเทนนิสและไม้เทนนิส

กีฬาทุกชินจำเป็นต้องใช้สนามในการแข่งขัน โดยแต่ละกีฬาจะมีลักษณะและรูปแบบของสนามที่แตกต่างกัน กีฬาเทนนิสเองก็เช่นกันที่ขาดสนามไว้ใช้แข่งขันไม่ได้ วันนี้เราจึงจะมาอธิบายลักษณะของสนามเทนนิสให้เพื่อนๆได้รู้กัน

สนามเทนนิสนั้นต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความยาว 78 ฟุต กว้าง 27 ฟุต และจะต้องแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่ากันด้วยตาข่าย ซึ่งจะห้อยลงมาจากเชือกขึงตาข่ายที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 0.8 เซนติเมตร ปลายเชือกขึงตาข่ายต้องขึงติดกับหัวเสาโดยขึงผ่านเสาทั้ง 2 ต้น ลักษณะของเสานั้นจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างไม่เกิน 6 นิ้ว หรืออาจใช้เป็นเสากลมได้โดยกำหนดขนาดเหมือนกัน เสาทั้งสองนี้ต้องไม่สูงเกินกว่า 1 นิ้ว นับจากส่วนบนของเชือกขึงตาข่าย จุดกึ่งกลางของเสาให้อยู่ห่างจากสนามข้างละ 3 ฟุต ความสูงของเสาต้องทำให้ส่วนบนของเชือกที่ใช้ขึงอยู่สูงจากพื้น 107 เซนติเมตร ในการแข่งขันประเภทเดี่ยวที่ใช้สนามและตาข่ายของประเภทคู่จำเป็นต้องปรับตาข่ายให้สูง 3 ฟุต 6 นิ้ว โดยเพิ่มไม้ค้ำตาข่ายเข้ามา อาจเป็นเสาที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือเป็นวงกลมก็ได้แต่ต้องกว้างไม่เกิน 3 นิ้ว จุดกึ่งกลางของไม้ค้ำตาข่ายนั้นต้องอยู่ห่างจากสนามประเภทเดี่ยวข้างละ 3 ฟุต ตาข่ายต้องขึงเต็มปิดช่องว่างระหว่างเสาทั้ง 2 ต้นทั้งหมดและตาของตาข่ายต้องเล็กพอไม่ให้ลูกเทนนิสผ่านไปได้

เริ่มจากลูกเทนนิส ผิวนอกของลูกเทนนิสจะต้องกลมเรียบเสมอกันทั้งลูก ต้องมีสีชาวหรือสีเหลือง ถ้าลูกมีรอยต่อต้องไม่มีตะเข็บ เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกเทนนิสต้องมากกว่า 6.35 เซนติเมตรแต่ต้องน้อยกว่า 6.37 เซนติเมตร มีน้ำหนักน้อยกว่า 58.5 กรัม แต่ต้องมากกว่า 56.7 กรัม ลูกต้องกระดอนสูงจากพื้นคอนกรีตมากกว่า 53 นิ้ว แต่ต่ำกว่า 58 นิ้ว เมื่อทิ้งลงจากที่สูง 100 นิ้ว

มาถึงไม้เทนนิส หรือที่เรียกกันว่า Racket โดยจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ พื้นที่ไม้ส่วนที่ใช้ตีลูกต้องเป็นแบบเรียบประกอบไปด้วยเอ็นถักแบบเดียวกันติดกับกรอบ และต้องถักแบบสลับหรือมัดติดกันตรงบริเวณที่เอ็นซ้อนกัน ต้องถักอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะบริเวณตรงกลางของไม้เทนนิสจำนวนเอ็นต้องไม่ถี่น้อยกว่าบริเวณอื่นของเอ็นในไม้เทนนิสต้องไม่มีวัสดุใดๆและตัวเอ็นเองต้องตึงไม่หย่อน ส่วนทางด้านกรอบนั้น รวมทั้งด้ามแล้วต้องมีความยาวไม่เกิน 32 นิ้ว และกรอบต้องกว้างไม่เกิน 12.5 นิ้ว บริเวณที่ไว้สำหรับขึงเอ็นต้องยาวไม่เกิน 15.5 นิ้ว และกว้างไม่เกิน 11.5 นิ้ว